Mega Point đang hướng đến việc xây dựng một hệ thống tiền thưởng dành cho Affiliate đa dạng và mang tính thúc đẩy cao. Hiện nay, một Affiliate có thể đạt được các loại tiền thưởng như sau:

  • Tiền thưởng dựa trên các đăng ký mới: Affiliate sẽ được nhận 1 số tiền thưởng nhất định khi khách hàng – thông qua liên kết giới thiệu của bạn – ghé thăm và đăng ký tài khoản trên trang web.
  • Tiền thưởng dựa trên phiếu mua hàng: tính năng kỳ diệu này giúp cho bạn phát hành phiếu khuyến mãi dành cho một hoặc nhiều Affiliate khác. Khi người dùng sử dụng phiếu khuyến mãi này trong đơn hàng của họ, Affliate liên kết với phiếu sẽ được nhận doanh số mua hàng đúng bằng giá trị của phiếu.
  • Tiền thưởng cho doanh số lặp lại: đây có thể xem là 1 tính năng đặc biệt của Mega Point. Với tính năng này, khi một người dùng tiếp tục mua gói Thành viên, thì doanh số của họ vẫn tiếp tục được tính cho Affiliate hiện tại. Thông thường, tiền thưởng chỉ áp dụng cho gói mua đầu tiên của người dùng.
  • Trả tiền cho cú nhấn (Pay Per Click – PPC hoặc CPC): Affiliate sẽ được nhận một khoản tiền thưởng cố định mỗi lần có người dùng được giới thiệu nhấn vào trang web của bạn.
  • Tiền thưởng dựa trên CPM: Affiliate có thể nhận được tiền thưởng cho 1000 impression (Hiển thị banner của bạn 1000 lần)
  • Tiền thưởng khi thăng Cấp bậc: tính năng này sẽ cho phép Affiliate nhận được một khoản tiền thưởng nhất định nếu họ đạt được Cấp bậc tương ứng.
Đăng nhập vào tài khoản và chọn Referrals để xem các loại tiền thưởng bạn đang có
Tiền thưởng trên đăng ký mới do bạn giới thiệu
Khi Coupon (phiếu mua hàng do Affiliate tạo) được sử dụng trong một đơn hàng…
…affiliate sẽ nhận tiền thưởng trên coupon vào tài khoản
Thưởng theo cú nhấn

No products in the cart.