Mega Point đang đưa ra mức trả hoa hồng cao nhất hiện nay cho Affiliate, đặc biệt còn có cơ hội gia tăng mức thu nhập lên gấp nhiều lần

Hoa hồng theo ngành hàng:

Hoa hồng trọn đời

Là hoa hồng dành cho Affliate không liên quan đến cookies của trình duyệt. Khi được kích hoạt, mỗi khi đăng nhập vào tài khoản và tiến hành các giao dịch, doanh số của Affiliate sẽ được ghi nhận cho Affliate giới thiệu mà không quan tâm đến cookies đang lưu liên kết giới thiệu của ai.

Hoa hồng cho doanh số cá nhân

Affiliate được nhận hoa hồng trên phần doanh số mua hàng cá nhân của chính họ (sau khi dán liên kết giới thiệu của bản thân lên trình duyệt và đăng nhập vào tài khoản để tiến hành mua hàng)

Hoa hồng xây dựng mạng lưới (MLM)

Đây là phần sơ đồ trả hoa hồng dành riêng cho việc xây dựng hệ thống của Affiliate, là một trong những “cơ hội” gia tăng thu nhập lên gấp nhiều lần

Tìm theo danh mục